Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Λευκωσία - Κεντρικά Γραφεία
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, 2ος και 3ος όροφος, 1096 Λευκωσία.
Τηλ: +357-22803100, 22803101
Φαξ: +357-22661977
Ηλεκτ. Διεύθυνση: info@dlr.mlsi.gov.cy

Μαρίνα Ιωάννου Ανώτερη Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Tηλ : 22803105
Fax : 22661977
Email : mioannou@dlr.mlsi.gov.cy
Χρίστος Χρίστου Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Tηλ : 22803116
Fax : 22661977
Email : cchristou@dlr.mlsi.gov.cy
Παναγιώτα ’ρνου Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Tηλ : 22803118
Fax : 22661977
Email : parnou@dlr.mlsi.gov.cy