Μήνυμα Διευθυντή

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων. Το Έργο που υλοποιούμε φιλοδοξεί να επιδράσει με απτό και μετρήσιμο τρόπο στη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των αιτίων που το δημιουργούν και το συντηρούν. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός τέτοιου Έργου θα συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην καλύτερη αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας αλλά και στην ευημερία της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που οφείλει να παρέχει ίσες ευκαιρίες και να αμείβει τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε εργαζόμενη ισότιμα, όχι με βάση το φύλο τους αλλά με βάση τις ικανότητες και δεξιότητες τους.

Η ομάδα Έργου αλλά και όλο το προσωπικό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων δεσμεύεται ότι θα εργαστεί σκληρά για να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα προς το σκοπό αυτό. Νιώθουμε δυνατοί γιατί κάνουμε το σωστό και είμαστε βέβαιοι ότι στην προσπάθεια μας θα έχουμε τη στήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των κοινωνικών εταίρων και της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της.

Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη
Διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων