Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού

Ένας από τους λόγους στους οποίους αποδίδεται το χάσμα αμοιβών είναι ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός.

Ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός είναι το φαινόμενο στο οποίο, άνδρες και γυναίκες, συγκεντρώνονται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα θέσεων εργασίας. Ο επαγγελματικός διαχωρισμός παρουσιάζεται σε 2 μορφές:


(α) Οριζόντιος: Οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα που πληρώνουν λιγότερο ή σε επαγγέλματα χωρίς ευκαιρίες ανέλιξης.

(β) Κάθετος: Οι άνδρες βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, ενώ οι γυναίκες παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, θα εκπαιδευτούν/ενημερωθούν για το θέμα της καταπολέμησης του επαγγελματικού διαχωρισμού όλοι οι καθηγητές συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, 10000 εκπαιδευτικοί δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και 5000 γονείς.

Οδηγός για καθοδήγηση των εκπαιδευτικών προδημοτικής εκπαίδευσης
Οδηγός για καθοδήγηση των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης
Οδηγός για καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης