Τελετ ναρξης του ργου «Δρσεις για Μεωση του Χσματος Αμοιβν μεταξ Ανδρν και Γυναικν»

Η τελετ ναρξης του ργου «Δρσεις για Μεωση του Χσματος Αμοιβν μεταξ Ανδρν και Γυναικν», πραγματοποιθηκε την Τρτη 10 Ιανουαρου 2012, στο Ξενοδοχεο Hilton, στη Λευκωσα. Σκοπς της τελετς, ταν η παρουσαση των στχων και των δρσεων που περιλαμβνονται στο ργο, το οποο συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο. 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player